świadomy

świadomy
świadomy {{/stl_13}}{{stl_7}}|| {{/stl_7}}świadom {{/stl_13}}{{stl_8}}(tylko w funkcji orzecznika) przym. Ia, świadomymi {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, który ma świadomość czegoś, zdaje sobie z czegoś sprawę, wie o czymś; uświadamiający sobie coś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Świadomy zagrożeń. Świadomy ciążącej na nim odpowiedzialności. Świadomy swego talentu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, który posiada rozwiniętą świadomość, który działa świadomie; uświadomiony': {{/stl_7}}{{stl_10}}Świadomy obywatel. Świadomy gospodarz. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'będący wynikiem czyjejś woli, podejmowany w sposób przemyślany, celowy; nieprzypadkowy, zamierzony': {{/stl_7}}{{stl_10}}Świadomy opór. Świadoma decyzja. Świadome przewinienie. Świadome dążenie do czegoś. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • świadomy — świadomymi 1. a. świadom (tylko w funkcji orzecznika) «zdający sobie z czegoś sprawę, wiedzący o czymś» Świadomy artysta, obywatel. Był świadomy (świadom) niebezpieczeństwa, odpowiedzialności. Była świadoma swej urody. 2. «taki, z którego ktoś… …   Słownik języka polskiego

  • świadom — → świadomy w zn. 1 …   Słownik języka polskiego

  • Evolution of the Polish language — Polish language Language overview · History · Dialects · Pronunciation  …   Wikipedia

  • wiara — 1. Człowiek (ludzie) małej wiary «o kimś wierzącym w sposób powierzchowny»: Nie wyrzekajcie się Boga, ludzie małej wiary, nie czcijcie fałszywych proroków i bałwanów, bo On odwróci się od was. P. Huelle, Weiser. 2. Dać czemuś wiarę «uwierzyć w… …   Słownik frazeologiczny

  • intencjonalny — «mający coś na celu; zamierzony, umyślny świadomy» Czyn, postępek intencjonalny. ‹śrdwłc.› …   Słownik języka polskiego

  • oaza — ż IV, CMs. oazie; lm D. oaz 1. «obszar na pustyni lub półpustyni obfitujący w roślinność dzięki obecności wody źródlanej lub dostarczanej przez studnie artezyjskie» przen. «miejsce mające cechy przyjemne, położone w okolicy pozbawionej tych cech; …   Słownik języka polskiego

  • półświadomy — półświadomymi «niezupełnie, niecałkowicie świadomy, uświadamiany częściowo; nie będący w pełni świadomości» Półświadomy czyn. Uczucie półświadome. Ktoś jest półświadomy swego niebezpieczeństwa …   Słownik języka polskiego

  • rzecz — ż VI, DCMs. y; lm MD. y 1. «przedmiot materialny, często w przeciwstawieniu do istoty żywej» Cenne, kosztowne, wartościowe rzeczy. Rzeczy powszedniego użytku. Rejestrować świat rzeczy i istot żywych. 2. zwykle w lm «przedmioty materialne, takie… …   Słownik języka polskiego

  • świadomie — świadomieej «w sposób świadomy; zdając sobie sprawę z czegoś, uświadamiając sobie coś» Działać, postępować świadomie. Świadomie zrobił mu przykrość …   Słownik języka polskiego

  • dezinformacja — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. dez informacja] {{/stl 7}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. dezinformacjacji {{/stl 8}}{{stl 7}} podawanie nieprawdziwych danych, fałszywych informacji, wprowadzanie kogoś w błąd w sposób świadomy lub nieświadomy : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”